За реклама в Телеграма.бг

Твоята реклама се показва в долната част на писмата, генерирани при изпращане, получаване и прчитане на тайна бележка. Писмата са изключително кратки, затова видимостта на рекламата ти е гарантирана!

Като рекламодател в Телеграма.бг ще получиш пълна статистика за представянето на твоята реклама. На линк, до койт ще имаш достъп само ти, ще можеш да следиш параметрите на рекламата в реално време, включително:

  • Брой показвания на рекламата
  • Брой кликове
  • Брой оставащи показвания (ако имате ограничения в плана)
  • Брой оставащи кликове (ако имате ограничения в плана)
  • Крайна дата, до която е валидна рекламата (ако имате ограничения в плана)
  • CTR (Clickthrough Rate)

За цени и рекламни планове, моля, обади се на 0884 161 970 или пиши на info@telegrama.bg.